Gemeente Doesburg

Gemeente Doesburg

De betrokkenheid van inwoners bij gemeenten is de laatste jaren enorm toegenomen. Zo ook bij de gemeente Doesburg. Dit heeft ertoe geleid dat de rol van de communicatieafdeling binnen gemeenten flink is veranderd. Voorheen lag de focus voornamelijk op het zenden van informatie. Maar nu is er een verschuiving te zien naar het actief opvragen en ontvangen van waardevolle input uit de gemeenschap; ook wel (burger)participatie genoemd. 

Om deze verandering te ondersteunen, heeft de gemeente Doesburg onze hulp ingeschakeld. Ze hadden behoefte aan iemand die niet alleen informatie kon overbrengen, maar ook de perspectieven en behoeften van de inwoners kon begrijpen en vertalen. Onze collega Amanda heeft de gemeente ruim een jaar ondersteund op zowel uitvoerend als tactisch niveau. Samen met Josine Groen, communicatieadviseur bij de Gemeente Doesburg, blikken we terug op onze samenwerking.

De groei van communicatie binnen de gemeente

Josine is nu 5 jaar werkzaam bij de gemeente, samen met haar collega Laura. Beiden zijn zij gestart als parttime communicatieadviseurs. Al snel groeide de behoefte aan communicatie binnen de organisatie, wat resulteerde in een uitbreiding van de uren.  Tot na enkele jaren duidelijk werd dat het voor hen te veel werd om zich zowel strategisch als uitvoerend volledig in te zetten. Hoewel er een sterke wens was voor meer strategische plannen, maakten de voortdurende uitvoerende taken dit lastig te realiseren. Kortom: de gemeente had behoefte aan ondersteuning. Niet zozeer in de vorm van een extra adviseur, maar vooral op het uitvoerende vlak. Om samen strategische visies te ontwikkelen, maar ook om te zorgen dat de dagelijkse taken worden opgepakt.

Gemeente Doesburg

Operationele ondersteuning op locatie

Om de realisatie van strategische plannen te bevorderen, heeft onze collega Amanda de afgelopen 1,5 jaar op locatie bij de gemeente Doesburg gewerkt. Josine: “Omdat we een relatief kleine gemeente zijn, hadden we behoefte aan een echte generalist die meerdere rollen tegelijk kan vervullen. Iemand die onderwerpen snel kan vertalen in begrijpelijke teksten en aantrekkelijke communicatiemiddelen.”

De ondersteuning op locatie heeft een grote rol gespeeld voor de gemeente. “Amanda was bij ons op locatie en kon veel vergaderingen bijwonen, waardoor ze ook direct kon meedenken over strategische aspecten. Dit maakte het werken met een interim-communicatiemedewerker heel aantrekkelijk voor ons. Amanda nam veel uitvoerende taken op zich, zodat wij ons beter konden concentreren op de strategische vraagstukken. Deze combinatie heeft ons veel opgeleverd.”

“Het feit dat Amanda bij ons op locatie meewerkte, maakte alles veel gemakkelijker en flexibeler.”

Josine groen

In het verleden werkte de gemeente veel samen met ZZP’ers, zoals vormgevers en tekstschrijvers. In zo’n situatie is er vaak een uitgebreide briefing nodig. “Maar als je een collega hebt – in dit geval Amanda – die bij projecten betrokken is en direct kan meedenken en vertalen, bespaart dat veel tijd. Het feit dat Amanda bij ons op locatie meewerkte, maakte alles veel gemakkelijker en flexibeler. We konden onze uren efficiënter indelen en zo de participatie van de bewoners in Doesburg op een betekenisvolle manier ondersteunen. Want dat is waar het uiteindelijk om draait: de inwoners van Doesburg op de best mogelijke manier van dienst zijn”, aldus Josine.

Bewegen tussen verschillende belangen

In een gemeente werken vraagt voortdurend afstemming tussen wat de gemeenteraad wenst, waar de wethouders voor staan en wat de inwoners nodig hebben. Het betekent dat jouw persoonlijke opvattingen altijd in dienst staan van het grotere geheel. Hoewel je de vrijheid hebt om je ideeën te delen, staat het gemeenschappelijke belang altijd voorop. Dat vraagt om flexibiliteit, geduld en betrokkenheid. Juist dit maakt het werk super uitdagend. 

“Helaas wordt de gemeente nog wel eens gezien als de “boeman”. Als je voor het algemeen belang werkt, is het onmogelijk om het voor iedere inwoner goed te doen. Daarvoor heb je wel een dikke huid nodig. In dit proces hebben we Amanda stapsgewijs begeleid. Al snel zagen we dat ze dingen op eigen initiatief oppikte, waardoor ze ook haar eigen projecten ging leiden. Haar vermogen om snel te leren en zich aan te passen maakt haar heel waardevol voor onze organisatie.”

Gemeente Doesburg

De kracht van een lokale aanpak

Doesburg is een kleine gemeente met een actieve gemeenschap. Omdat ze hun investeringen het liefst lokaal besteden, wilden ze ook voor deze interim-functie een lokale oplossing zoeken. Via via kwamen ze bij Get the Cake terecht. Een bijkomend voordeel is dat Amanda zelf in Gemeente Doesburg woont, dus ze was al bekend met de stad. “Vaak is het zo dat mensen uit de buurt dezelfde mentaliteit hebben. Dat zagen we ook terug bij Amanda. Ze is oprecht geïnteresseerd in het belang van de inwoners en zet zich in om deze te realiseren.”

“Haar vermogen om snel te leren en zich aan te passen maakt haar heel waardevol voor onze organisatie.”

Josine Groen

Een laagdrempelige opstap

De reden om in eerste instantie voor een interim marketing- en communicatiemedewerker te kiezen was het gebrek aan een structureel budget voor communicatie. Maar omdat de vraag naar communicatie toeneemt, bijvoorbeeld door de toename van participatie in projecten, veranderde dit. “Burgerparticipatie heeft namelijk een grote vlucht genomen. Burgers worden steeds mondiger, mensen willen hun mening laten horen, waardoor wij steeds meer inwoners betrekken bij de besluitvorming in de gemeente en de vraag binnen de organisatie ook steeds groter wordt.”

Hoe nu verder?

“We zijn zeer tevreden met wat Amanda het afgelopen jaar voor ons heeft betekend. Ze heeft ons – en de hele gemeente Doesburg – geweldig ondersteund. Vooral haar kennis van communicatietools en haar vermogen om zich snel aan te passen was een zeer gewenste aanvulling op ons team. Er is een vaste communicatiemedewerker aangenomen die de werkzaamheden van Amanda inmiddels heeft overgenomen. Mochten we in de toekomst hulp nodig hebben, dan zullen we zeker weer contact opnemen met Get the Cake.”